Bo i Nydalen

Gullhaug Torg 1

På Gullhaug Torg 1 skal vi gjøre om det som tidligere var et kontor- og næringsbygg til et innbydende boligprosjekt med utadrettet næringsvirksomhet i sokkeletasjene. Prosjektet vil inneholde 143 boliger, og over 3.000 kvm næringsareal. Planlagt byggestart i 2026.

Gullhaug Torg 1 blir et kjærkomment boligprosjekt i hjertet av Nydalen, som vil romme 143 leiligheter. Her får du en flott, sentrumsnær plassering, boliger av høy bokvalitet og grønne utearealer. I sokkeletasjene som vender ut mot Gullhaug Torg blir det tilrettelagt for utadrettet næringsvirksomhet.

Høydevariasjoner i byggene optimaliseres for å gi gode solforhold i det frodige gårdsrommet som vil ligge hevet opp fra gateplan, slik at de fleste leilighetene er sikret både sol og utsikt. Spesielt attraktivt er at alle tilgjengelige takflater gjøres til blågrønne tak, som håndterer overvann og skaper frodige takhager med gode fellesarealer. Her blir det tilrettelagt for variert bruk som dyrkning, rekreasjon, sosiale soner og tilrettelegging for lek og aktivitet for beboere i alle aldre.

Prosjektet er nå i reguleringsfasen. Det pågår interne avklaringer mellom etatene i kommunen i forhold til kommunale veisystemer rundt utbyggingen. Når dette er avklart, sendes prosjektet på ny høring. Etter høringen skal Plan- og Bygningsetaten oversende saken til Rådhuset, og vi forventer at saken sendes til politisk behandling i løpet av 2024.

Flott portal med brede trapper opp til boligområdet og det frodige gårdsrommet.
Frodig gårdsrom og takhager som tilrettelegges for variert bruk som dyrkning, rekreasjon, lek og aktivitet for beboerne.

Gullhaug Torg 1 vil bestå av tiltalende bygg med varierte høyder og et stort, grønt uteareal i midten. På gateplan vil utadrettet virksomhet med aktive, åpne fasader bidra til å forsterke det yrende folkelivet du finner i sentrum av Nydalen. Her blir det 143 moderne boliger.

Meld interesse:

Meld din interesse her, så tar vi kontakt med deg straks vi har nytt å fortelle.
I denne fasen av prosjektene er DNB Eiendoms engasjement kun av rådgivende/konsultativ karakter.

Avantors personvernerklæring finner du her.