Bo i Nydalen

Sandakerveien 113-119

Med en tomt på 17.000 m² vil Sandakerveien 113-119 utvikles til et prosjekt med ca. 280 boliger, i tillegg til næringsarealer med utadrettet virksomhet i sokkeletasjene. Byggestart planlegges i 2026.

Sandakerveien 113 – 119 vil by på rundt 280 boliger, hvor en stor andel av boligene vil ha tilknytning til den nye, flotte parken som planlegges opparbeidet – til glede for alle som bor og oppholder seg i Nydalen. Parken erstatter et tidligere industriområde og en parkeringsplass, og vil bli en grønn og attraktiv del av Nydalen. I tillegg til den nye parken vil beboerne i Sandakerveien 113-119 også få et stort, frodig grøntareal mellom boligene, som vil ligge hevet i forhold til gateplan. I sokkeletasjene, som vender ut mot gateplan, planlegges det for utadrettet virksomhet med blant annet butikker og serveringssteder.

Sandakerveien 113-119 er nå i reguleringsfasen. Det pågår tekniske avklaringer med kommunen. Så snart alle forhold er avklart, skal prosjektet sendes på ny høring. Etter høringen skal Plan- og Bygningsetaten oversende saken til Rådhuset, og vi forventer at saken sendes til politisk behandling i løpet av 2024.

Stort, frodig grøntareal mellom boligene i Sandakerveien 113-119.

Det planlegges en stor og flott opparbeidet park – til glede for alle som bor og oppholder seg i Nydalen.

I Sandakerveien 113-119 vil vi omskape et tidligere industriområde og parkeringsplass til en grønn og attraktiv del av Nydalen. Her blir det topp moderne boliger samt også en stor og flott opparbeidet park.

Meld interesse:

Meld din interesse her, så tar vi kontakt med deg straks vi har nytt å fortelle.
I denne fasen av prosjektene er DNB Eiendoms engasjement kun av rådgivende/konsultativ karakter.

Avantors personvernerklæring finner du her.